V ČR se odchovávají ovečky s PoP zatím jen na pár místech - např. u manželů Benešových - ouessant.webnode.cz/news/benesovi-litomerice/

 

Již odchovali několik plemeníků, kteří našli nové majitele:
 https://ouessant.webnode.cz/news/kulawiakova-vera-cachrov/

 

První plemenný beran v ČR - Jim Of Cammall (import Velká Británie):

 

Hodnocení ovce ouessantské

 
 
  1.původ 2. vlna 3. osvalení 4. exteriér
Hodnocení - body 0-5 0-5 0-5 0-5
Koeficient významnosti 4 6 2 8
Maximální počet bodů 20 30 10 40
 
Počet bodů se přiděluje dle následující tabulky:
 
1.Hodnocení původu
 
Původ se hodnotí dle četnosti vrhu, ze kterého pochází hodnocený jedinec a jeho rodiče takto:
 
      Hodnocený jedinec jedináček -                                                           3 body
      Hodnocený jedinec ze dvojčat -                                                          1 bod
      Otec hodnoceného jedince jedináček                                                  1 bod
      Matka hodnoceného jedince jedináček                                               1 bod
                 
Výsledné body za původ se počítají jako součet bodů za každé splněné kritérium
 
2.Hodnocení vlny, osvalení a exteriéru
 
Hodnocení vlny, osvalení a exteriéru se provede obdobně jako u ostatních plemen dle ČSN 466210
 
3.Hodnocení výšky
 

pro OU berany i bahnice je stanovena škála pro první tři roky věku. V každém dokončeném daném roce života nesmí zvíře překročit max. povolenou výšku. Překročení hranice je vylučujícím znakem.
 
                                    BERAN                       BAHNICE
 
            1.rok               do 46 cm                     do 44 cm
            2.rok               do 48 cm                     do 45 cm
            3.rok               do 49 cm                     do 46 cm
 
 
4.Uchovnění jehnic
 
Jehnice mohou být připuštěny již v prvním roce života, po 6. měsíci věku. Ovce před prvním připouštěním nesmí měřit v kohoutku více než 43cm. K období prvního připouštění, dodržení podmínek standardu a míře do 43cm jehnice může být uchovněna.

Jakým jedincům se udělují PoP (Průkaz o původu)?

 

Jak získat PP je několikmožností: první a nejjednodušší možnost je dovézt ze zahraničí zvířata s PP a s dobrým hodnocením po stránce exteriérové.
Další možnost je narození od matky a otce, kde oba mají PPMusí však být celé stádo zařazeno do tzv. Kontroly užitkovosti, která má za úkol sledovat kvalitu stáda - aby nedocházelo ke křížení, aby byla vyřazena zvířata s nevhodnými vlastnostmi či vadami, atd.
Plemenář pak doporučí ty nově narozené beránky, které mají rodiče z PK (plemenná kniha), a mají dobré vlastnosti, aby se zúčastnili nákupních trhů, kde probíhá jejich bonitace po stránce exteriérové a zařazení do elitních tříd. Takový beránek je pak uznán jako plemenný a může být zapsán do PK.
S narozenýma holkama je to jednodušší, ty pokud mají rodiče z PK, jsou pouze ohodnoceny plemenářem u Vás doma ve stáji a mohou být zapsány rovnou bez nákupních trhů.
No, a pak je třetí případ, kdy máte otce s PP a matku bez PP. To je případ, kdy si např. zvenčí dovezete plemenného beránka, abyste od svých neplemenných oveček získala plemenná jehňátka. Od takových rodičů může být teprve jejich druhá generace - to.zn. vnoučata - zapsána do PK, opět pokud jste v KU(kontrole užitkovosti). Znamená to, že si musíte dovézt ty beránky dva, aby nedošlo k příbuzenskému křížení. Druhá generace je proto, aby došlo k patřičnému naředění krve nečistokrevných matek. Takže: když se takové matce, která nemá PP, narodí holka po beránkovi s PP, tak tu holku si necháte a připustíte ji pak s druhým beránkem s PP. Jejich dceru již můžete zapsat do PK. Pokud se narodí beránek, ten je v první generaci bohužel k ničemu a ještě jej nelze zapsat. Pokud se narodí beránek v druhé generaci, ten již může projít bonitací na nákup. trhu a být zařazen do PK.
Tyto pravidla jsou stanovena řádem plemenných knih. Pro různá plemena ovcí jsou různě tvrdě nastaveny podmínky. Toto jsou podmínky, které jsem zjistila při dotazování na konkrétně quessantky. Jelikož se jedná o zájmové plemeno, nejsou ty podmínky tak přísné jako u některých jiných plemen chovaných např. pro masnou užitkovost. Tam se pak sledují ještě užitkové vlastnosti. Plemenné knihy jsou u nás provázány s organizaví SCHOK (svaz chovatelů ovcí a koz), která zajišťuje i plemenářské služby. Není nutné, abyste byla členem SCHOK, ale musíte mít zajištěnu právě tu Kontrolu užitkovosti, která kontroluje v průběhu času to Vaše stádečko. Nebudu teď diskutovat nad tím, zda SCHOK ano či ne, bohužel, bez její asistence se člověk neobejde. Co se týká toho standardu quessantek, tak každé plemeno má právě svůj standard, který je využíván právě při těch nákupních trzích a bonitaci beránků, nebo při hodnocení plemenáře u jehniček.
 
Zdraví Lenka Benešová