Péče o březí bahnice

Proč věnovat zvýšenou pozornost stádiu březosti? ...protože 2/3 úhynů novorozených mláďat mají původ v metabolických a infekčních poruchách bře­zích matek.
 

Výživa

Výživný stav ovcí musí být v druhé polovině březosti opti­' mám-tělesné skóre 3. Ovce je potřeba po provedené sono­grafii rozdělit a jejich výživu je nutno přizpůsobit počtu plodů (zjištěných sonografií - restrinkční výživou březích bahnic se zabrání vysoké porodní hmotnosti jedináčků, způsobujících problémy při porodu a intenzivnější výživou se eliminují nízké porodní hmotnosti jehňat z dvojčat a trojčat, které mnohoná­sobně častěji inklinují k hypotermii.
Energie - toxémie březích bahnic (ketóza) - predisponuje nedostatek energie v krmné dávce nebo špatně využitelné zdroje energie v dietě, přetučnění ovcí. Držte ovce v tělesném skóre 3. V posledních 2 až 3 týdnech gravidity přidávejte do krmně dávky glukózu nebo nějaký jiný zdroj jednoduchého cukru (ideální jsou glukózové lizy, přístupné 24 hodin denně po 1 dní v týdnu). Optimální přísun glukózy v krmné dávce bahnic zajistí také optimální zásoby glykogenu u novorozených jehňat, které je vybaví příslušným množstvím energie a zvýší jejich životaschopnost.
Kobalt - nedostatek kobaltu v KD bahnic způsobuje delší dobu vstávání novorozených jehňat a delší dobu potřebnou k vyhledání struku a sání.
Selén - jehňata se rodí se zásobami 'hnědého tuku, který mohou rychle mobilizovat a přeměnit na tepelnou energii. K mobilizaci jsou ale nutné hormony, které jsou aktivovány dostatkem selenu v krevním séru.
Jód - je nezbytný k řádnému fungování štítné žlázy, která zasahuje i do termoregulace.
Vitamíny A, 0, E - jsou nezbytné k dobrému zdraví. Zvláště vit. E je mimořádně důležitý životaschopnost a tělesnou hmot­nost novorozených jehňat.
Proveďte vyšetření krevních sér reprezentačního vzorku stáda bahnic na metabolický a minerální profil.
 

Napájení

Zmenšený prostor v dutině břišní- trvalý přístup k čerstvé čisté napájecí vodě.

Odčervení

Kontraindikace albendazolových preparátů v prvním trimestru gravidity.

Vakcinace

Klostridiové nákazy + eventuelně další nezbytné antigeny, dokončit boosterové revakcinace nakažli­vého kulhání ovcí
Vysoké hladiny pro­tilátek v séru březích bahnic jsou předpokladem k zajiš­tění požadované pro­tilátkové vybavenosti jehňat a tím jejich ochrany.
 

Bahnění

Aktivni zasah do porodu je nutný v pří­padě:
- přes 1 hodinu nebo déle trvající porodní bolesti není vidět z vulvy část jehněte,
- že je vidět z vulvy pouze část jehněte a porod i přes porodní bolesti nepokračuje,
- viditelná část jehněte indikuje nepravidelnou polohu (pouze ocas bez pánevních končetin nebo pouze hlava bez hrudních končetin), když má ovce porodní bolesti a vlna na zádi je mokrá, indiku­jící prasknutí plodového vaku, ale porod nepokračuje, pokud se bahnice bahnila v předcházejících sezónách s pro­blémy a byl nutný zásah do porodu,
- pokud není bahnice schopná pokračovat dále aktivně v porodu (protrahované porody) nebo se neobjevují pravidelné porodní bolesti nebo pokud je zadní část těla bahnice zakrvácená.
Po aktivním zásahu do komplikovaného porodu si vždy vyžádejte lokální (příp. celkové) antibiotické ošetření bahníce veterinárním lékařem !!!
 

PÉČE O JEHNĚ PO PORODU

PROČ jsou novorozená jehňata tak zranitelná?

- Z velkého mokrého tělesného povrchu se odpařují plodové vody - dochází k velkým tepelným ztrátám a hrozí hypotermie jehňat a jejich následné chřadnutí.
- U ovcí a koz není možný přenos protilátek přes placentu. Jeh­ňata se rodí bez jakékoliv imunity (která je pro ně mimořádně důležitá, zejména s ohledem na klostridiové infekce, infekceE.coli, stafylokokově a streptokokové infekce a kokcidióza), kterou mohou získat jedině příjmem kolostra.
 
Kolostrum = základ zdraví novorozených jehňat
 
JAK se liší kolostrum Od normálního mléka?
 
- Kolostrum má vyšší obsah tuku, než normální mléko. Tento tuk je zdrojem mobilizovatelné energie, nezbytné pro vyrovnávání ztrát tělesné teploty a pro svalovou práci, spojenou s vyhledá­ním struku matky a se sáním.
- Kolostrum má oproti mléku zvýšený obsah i všech ostatních složek, především proteinů. Ty plní nejen nutričnífunkci, ale jsou zastoupeny i imunoglobuliny, které nesou protilátkovou výbavu pro jehně.
- Má projímavý efekt - vypuzení střevní smolky.
 
Jak mnoho musí jehně kolostra vypít a kdy?
Kolostrum musí jehně dostat ideálně do 2 hodin po porodu, maximálně však do 6 hodin po porodu (S přibývajícím časem klesá obsah protilá­tek v kolostru matek střevní sliznice jehňat se stává pro
imunoglobuliny méně prostupnou).
 
KOLIK? 50ml kolostra na každý kg tělesné hmot­nosti jehněte.
 
Pokud matka nemá vlastní mlezivo:
- použití komerčních sušených náhražek,
- použití zmrazených zásob kolostra - rozmražovat ve vlažné vodě, ne v mikrovlné troubě (!!)
- při použití kolostra od krav nebo koz - kompenzace nižšího
obsahu nutričních látek navýšením podaného objemu o 20 až 40%.
 
POZOR NA DETAILY
 
- Mějte jehňata v choulech stále na očích!
- Držte v choulech odpovídající zoohygienu. Dezinfi­kujte chouly mezi porody jednotlivých ovcí!
- Před každým použitím choulu jej opětovně nastelte suchou slámou!
- Pamatujte, že ovce musí mĺt stálý přístup k čisté napájecí vodě! Znečištěnou vodu ovce odmítají.
- Kontrolujte 2x denně zdravotní stav jehňat .

Ovce porodila dvojčata, ale jedno jehně odmítla

V roce 2008 se nám narodila dvojčátka od Amálky. Byli to dva beránci. Jednoho beránka bohužel odmítla.
 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ je, aby se JEHNĚ NAPILO CO NEJDŘÍVE MLEZIVA(tj. tekutina ve vemínku ovce, která předchází ,,normálnímu´´mléku).
 
A jak poznám, že se jehně napilo/nenapilo? Pokud se jehně napije, začně kakat žlutooranžové hovínko - tj. smolku. Po pozření mleziva se totiž jehněti začnou rozlepovat střeva. Proto pokud se nenapije mleziva, nemůžete ho začít napájet ani mlékem od kozy(kravské se moc nedoporučuje pro jiné složení než má ovčí mléko) či umělým mlékem(viz seznam pod článkem).
 
Jehně sice dám k vemenu, ale nevím zda pije. Pokud jehně pije, VRTÍ OCÁSKEM. Pokud nevrtí, ale přesto má snahu se napít - tj. hledá cecek a ducá do vemena, aby se spustilo mléko, musíte mi pomoci. Pro správné kojení musí být 2 lidé - 1 člověk drží ovci(ze zkušenosti je naprosto zbytečné ovci donutit si lehnout - je to za prvé strašně nepřirozené - ovce kojí VŽDY ve stoje - a za druhé jehně by se tak ani nemohlo pořádně napít) a 2. člověk si obvykle musí lehnout na zem vedle ovce, chytnout jednou rukou tlamičku jehněte(samozřejmě nejdříve vložíme jehně pod ovci) a druhou rukou chytne cecek a vpraví ho jehněti do tlamičky. Jehně se zpravidla již chytí a saje, ale vytrvejte v leže. Stává se, že se pustí jednoho cecku s tím, že přejde ke druhému a zase ho nebude moci najít. Opět musíte jehněti pomoci.
 
Také se může stát, že ovce jehněti nebude chtít dát napít - tj. bude kolem sebe kopat (pozor na zranění jehněte, ale i vás samotných) a může se stát, že zadrží mléko. V tomto případě buď zavolejte veterináře, který ji píchne injekci na spuštění mléka(měl by vám doma nechat pár injekcí pro další kojení - s tím, že to ovci před dalším kojením píchnete sami) nebo budete muset jehně dokrmovat ručně.
 
Jak dlouho chytat ovci a přikládat nechtěné jehně než se ovce o něj začne starat sama?
 
Ovci je vhodné umístit do boxu. Jehně přikládáme dle potřeby - nejčastěji po 3 hodinách (věřte, že ono si bečením řekne samo) - tj. 8 x za den. Ano, je potřeba ho přikládat i v noci. Pokud to vydržíte 3 dny (u některých ovcí kratší, ale i delší dobu), máte skoro vyhráno.
 
Pokud nemáte box, kam by jste ovci mohli umístit a museli by jste ji složitě odchytávat ve velké ohradě, doporučuji se porozhlédnout v blízkém okolí po náhradní matce - tj. koze (osobně jsme byli v této situaci a beránka vypiplal chovatel koz z vedlejší vesnice na kozím mléku a flašce) nebo budete muset dokrmovat umělým mlékem.
 

Kde seženu umělé mléko pro jehňata?
 
Již více e-shopů nabízí umělé mléko. Osobní tip - https://www.equican.cz/kategorie/equican/ . Manželé Macháčkovi nabízí jak umělé mléko, tak různé dudlíky a pokud napíšete, že to spěchá, pošlou vám to co nejdříve. ;)
 

Seznam umělých mlék pro jehňata/kůzlata:
 
  • Jehněsan
  • Galacid O
  • Mikrop Ovis
Galacid a Mikrop najdete v obchůdku - EQUICAN - viz odkaz výše.
 
 
autorka: Z.Filikarová
ovce začíná rodit
porod 1.
jehně se dere na svět
porod 2.
a už je celé na světě!
porod 3.
a teď ještě usušit a pak hezky nakrmit :)
porod 4.