Benešovi, Litoměřice

01.07.2011 10:57

 

Lenka Benešová, Brocno, obec Štětí, okres Litoměřice

Quessantky chováme dle dosavadních možností v naší republice - to znamená, že když jsme se pídili před dvěma lety(2006) po čistokrevném chovu, narazili jsme jen na pana Piheru, vše ostatní bylo tak porůznu, na divoko. Nakonec jsme dali dohromady stádečko asi 6 holek a jednoho kluka, z různých, dle našeho uvážení co nejlepších zdrojů.
Brzy jsme se začali rozkoukávat a jelikož cháváme i plemenný chov ovcí vřesových, zjistili jsme, že u nás doposud neexistuje plemenná kniha pro quessantky, jelikož není dostatečně kvalitní chov s čistým, papírovým původem - rodokmen, oklasifikování atd.
I když jsou quessantky považovány spíše za zájmový chov, pořád spadají do kategorie hospodářských zvířat. A jako na takové se na ně vztahují předpisy platné pro všechny ovce, kozy atd. Takže máme samozřejmě celé naše stádečko - nyní to je 12 kusů - registrované u ČMSCh v Hradištku. A jelikož i s ovečkami vřesovými jsme v Kontrole užitkovosti, chtěli jsme i qessantky vést jako plemenný čistokrevný chov. Cesta k tomu je více než trnitá. Jde nám o to,m aby se chov v ČR co nejvíce zkvalitnil. Při shánění našich oveček a i dle zkušeností jiných chovatelů jsme narazili na kdejaké nešvary, křížení a ztrátu původních znaků, degeneraci atd. Protože jsme začali usilovat o zavedení plemenné knihy, vytvořili jsme spolu s ostatními chovateli (většina z nich je uvedena na Vašem blogu - včetně pana Pihery), oficiální standard, který jsme vedení Rady plemenných knih asi před půl rokem předložili k posouzení. Tento standard byl v maximální míře tvořen dle standardů francouzských, britských, německých a holandských asociací pro quessantky. Je sice relativně přísný, ale rozhodně není papežštější nežli papež.
Teta lama a quessantky
A jelikož chováme ještě lamy, již dříve jsme spolu s dalšími nadšenci založili občanské sdružení, které má za cíl vést registraci takzvaných exotických přežvýkavců - to je takových, které zatím nespadají pod žádnou bližší evidenci. Jmenujeme se Přátelé exotických přežvýkavců - PEP a bližší informace Vám mohu ráda poskytnout, což je v tuto chvíli ale na delší psaní. Jsme otevřeni každému, kdo je nadšenec či chovatel pro plemena ovčí, kozí, lamy, velbloudy atd. atd. které jsou nějakým způsobem raritní. Právě pod hlavičkou PEPu jsme i vytvořili onen standard.
Velká a malá
Naším dalším cílem je shraňovat údaje o zvířatech jednotlivých druhů tak, aby pro dané plemeno vznikl registr chovatelů, který usnadní prodej, výměnu atd a hlavně zajistí co nejvíce nepříbuzné křížení a udržení čistoty chovů. A nyní, když jsem našla v ifauně Vaši výzvu, jsem zjistila, že děláte něco podobného. Ráda bych Vám tedy v tomto nabídla spolupráci a požádala bych Vás o totéž.
Bydleni ovecek a lam exterier
Jinak, v současné době chceme definitivně dotáhnout založení plemenné knihy, což znamená, že musíme ze zahraničí dovézt čistokrevného kluka s papírama a pokud možno i holky, které na základě scháleného standardu budou do PK ihned zapsáni. Tím by toto plemeno bylo u nás definitivně oficiálně zavedeno. A to právě máme těsně před realizací, pravděpodobně se nám povede dovézt takové stádečko do republiky z Velké Británie. Díky tomu by se mohlo již i spoustu dalších oveček v ČR již chovaných posvětit papírama. Ne sice hned, přímo, ale vše Vám mohu vysvětlit, je to delší psaní nebo telefonování...
Bydleni ovecek a lam interier
Lenka Benešová
Brocno č. 2 , 411 08 Štětí
tel. 776068776