infekční zánět rohovky a spojivky

27.04.2011 15:36
infekční zánět rohovky a spojivky skotu
Keratoconjuctivitis infectiosa - akutní nakažlivé onemocnění očí skotu sezónního charakteru vyskytující se u mladého výkrmového dobytka a telat v letním období na jednom nebo obou očích. Ojediněle mohou být postiženy i ovce a kozy. Hlavním infekčním původcem je gramnegativní nepohyblivá kokobaktérie Moraxella bovis. Zdrojem nákazy mohou být nemocná zvířata a přenašeči bakterie, ke kterým patří hmyz, zejména mouchy. K vypuknutí nemoci jsou predisponovaná zejména mladá zvířata, karence vitaminu A a interkurentní onemocnění infekční bovinní rhinotracheitidou. Inkubační doba trvá od tří do čtrnácti dnů. Po skončení inkubační doby se začínají projevovat první příznaky choroby, hlavně světloplachost, zvýšený slzotok a bolestivé sevření víček. Dochází poté k zánětu spojivky a později i rohovky, do níž vrůstají cévy a vede to k jejímu zákalu. V centru se tvoří vřed, který rohovku vyklenuje. Proces se může postupně šířit až do hloubky oka. Pokud se nepřidruží infekce s tvorbou hnisu, může dojít ke spontánnímu vyhojení během dvou až pěti týdnů. I přesto, že se nemoc lokalizuje pouze na oko, způsobuje postižení celého organismu, neboť zvířata špatně vidí a v důsledku toho přijímají méně potravy a hubnou. K hubnutí dochází i vlivem bolestivého procesu, který způsobí anorexii. U mladých zvířat dochází i ke zvýšení teploty. Prognóza nemoci je většinou příznivá, i když onemocnění může končit po perforaci rohovky úplnou slepotou, pokud nejsou zvířata léčena. Terapie rozvinuté formy zahrnuje léčbu antibiotiky podávanými lokálně i celkově. Preventivní činnosti předcházející nemoci zahrnují očkování zvířat několik týdnů před vypuštěním na pastvu vakcínou obsahující inaktivované kultury bakterie. Dalším důležitým preventivním zákrokem je dezinsekce prostředí chovu zvířat, při kterém se redukují přenašeči onemocnění. 
 
zdroj: Co je co