Hodnocení ovce ouessantské

30.06.2011 18:35

 Hodnocení ovce ouessantské


 
 
1.původ
2. vlna
3. osvalení
4. exteriér
Hodnocení - body
0-5
0-5
0-5
0-5
Koeficient významnosti
4
6
2
8
Maximální počet bodů
20
30
10
40
Počet bodů se přiděluje dle následující tabulky:
1.Hodnocení původu
 
Původ se hodnotí dle četnosti vrhu, ze kterého pochází hodnocený jedinec a jeho rodiče takto:
 
      Hodnocený jedinec jedináček -                                                           3 body
      Hodnocený jedinec ze dvojčat -                                                          1 bod
      Otec hodnoceného jedince jedináček                                                  1 bod
      Matka hodnoceného jedince jedináček                                               1 bod
                 
Výsledné body za původ se počítají jako součet bodů za každé splněné kritérium
 
2.Hodnocení vlny, osvalení a exteriéru
 
Hodnocení vlny, osvalení a exteriéru se provede obdobně jako u ostatních plemen dle ČSN 466210
 
3.Hodnocení výšky


pro OU berany i bahnice je stanovena škála pro první tři roky věku. V každém dokončeném daném roce života
nesmí zvíře překročit max. povolenou výšku. Překročení hranice je vylučujícím znakem.
 
BERAN                                 BAHNICE
            1.rok               do 46 cm                     do 44 cm
            2.rok               do 48 cm                     do 45 cm
            3.rok               do 49 cm                     do 46 cm
 
 
4.Uchovnění jehnic
 
Jehnice mohou být připuštěny již v prvním roce života, po 6. měsíci věku. Ovce před prvním připouštěním nesmí měřit v kohoutku více než 43cm. K období prvního připouštění, dodržení podmínek standardu
a míře do 43cm jehnice může být uchovněna.