Jakým jedincům se udělují PoP(Průkaz o původu)?

27.04.2011 14:56

Jakým jedincům se udělují PoP(Průkaz o původu)?

 

Jak získat PP je několikmožností: první a nejjednodušší možnost je dovézt ze zahraničí zvířata s PP a s dobrým hodnocením po stránce exteriérové.
Další možnost je narození od matky a otce, kde oba mají PP. Musí však být celé stádo zařazeno do tzv. Kontroly užitkovosti, která má za úkol sledovat kvalitu stáda - aby nedocházelo ke křížení, aby byla vyřazena zvířata s nevhodnými vlastnostmi či vadami, atd.
Plemenář pak doporučí ty nově narozené beránky, které mají rodiče z PK (plemenná kniha), a mají dobré vlastnosti, aby se zúčastnili nákupních trhů, kde probíhá jejich bonitace po stránce exteriérové a zařazení do elitních tříd. Takový beránek je pak uznán jako plemenný a může být zapsán do PK.
S narozenýma holkama je to jednodušší, ty pokud mají rodiče z PK, jsou pouze ohodnoceny plemenářem u Vás doma ve stáji a mohou být zapsány rovnou bez nákupních trhů.
No, a pak je třetí případ, kdy máte otce s PP a matku bez PP. To je případ, kdy si např. zvenčí dovezete plemenného beránka, abyste od svých neplemenných oveček získala plemenná jehňátka. Od takových rodičů může být teprve jejich druhá generace - to.zn. vnoučata - zapsána do PK, opět pokud jste v KU(kontrole užitkovosti). Znamená to, že si musíte dovézt ty beránky dva, aby nedošlo k příbuzenskému křížení. Druhá generace je proto, aby došlo k patřičnému naředění krve nečistokrevných matek. Takže: když se takové matce, která nemá PP, narodí holka po beránkovi s PP, tak tu holku si necháte a připustíte ji pak s druhým beránkem s PP. Jejich dceru již můžete zapsat do PK. Pokud se narodí beránek, ten je v první generaci bohužel k ničemu a ještě jej nelze zapsat. Pokud se narodí beránek v druhé generaci, ten již může projít bonitací na nákup. trhu a být zařazen do PK.
Tyto pravidla jsou stanovena řádem plemenných knih. Pro různá plemena ovcí jsou různě tvrdě nastaveny podmínky. Toto jsou podmínky, které jsem zjistila při dotazování na konkrétně quessantky. Jelikož se jedná o zájmové plemeno, nejsou ty podmínky tak přísné jako u některých jiných plemen chovaných např. pro masnou užitkovost. Tam se pak sledují ještě užitkové vlastnosti. Plemenné knihy jsou u nás provázány s organizaví SCHOK (svaz chovatelů ovcí a koz), která zajišťuje i plemenářské služby. Není nutné, abyste byla členem SCHOK, ale musíte mít zajištěnu právě tu Kontrolu užitkovosti, která kontroluje v průběhu času to Vaše stádečko. Nebudu teď diskutovat nad tím, zda SCHOK ano či ne, bohužel, bez její asistence se člověk neobejde. Co se týká toho standardu quessantek, tak každé plemeno má právě svůj standard, který je využíván právě při těch nákupních trzích a bonitaci beránků, nebo při hodnocení plemenáře u jehniček.
 
Zdraví Lenka Benešová